Juridische bemerkingen
U bent verhuisd. U wil informatie ontvangen over onze dienstverlening , klik hier

Curalia
Tweekerkenstraat 33
1000 Brussel

Tel: 02/735.80.55
Fax: 02/735.13.06

e-mail

 

 

Disclaimer

De rubrieken en simulaties vervat in de website van Curalia zijn louter informatief en kunnen niet beschouwd worden als aanbiedingen voor de verkoop of levering van verzekeringsproducten of diensten. Ze kunnen als dusdanig geen aanleiding geven tot het inroepen van de aansprakelijkheid van Curalia.

Voor gepersonaliseerde aanbiedingen en inlichtingen omtrent onze producten kunt u contact opnemen met onze adviseurs. 


Curalia omvat:

Curalia o.v.v. 
 

 • Onderlinge verzekeringsvereniging

 • Levensverzekeringsmaatschappij erkend onder nr. 0809  

 • RPR 0406 290 141

 

Curalia Brokers c.v.b.a. 
 

 • Verzekeringsmakelaar erkend onder nr. 042573 A

 • RPR 0463 745 716

Het register van verzekeringsondernemingen en van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12 - 14 en is terug te vinden op www.fsma.be

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor via klacht@curalia.be. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 - fax. 02/547.59.75 - info@ombudsman.as www.ombudsman.as

AssurMiFID-gedragsregels (*)

Curalia is gehouden tot het naleven van de "AssurMiFID-gedragsregels" en deelt u in dit verband volgende informatie mee:


1.     Aangeboden producten en diensten

Curalia Levensverzekeringsmaatschappij biedt Aanvullende Pensioen en andere Levensverzekeringen van tak 21 aan.

Algemene Voorwaarden:

- CuraNova contracten 
- Contracten oude versie

Curalia Brokers biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan. Het overzicht van de aangeboden producten vindt u op onze website nadat u uw beroep geselecteerd hebt. 


2.     Informatie over het belangenconflictenbeleid

De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Hier kan u meer informatie terugvinden over hoe wij hieraan invulling geven.


3.     Vergoeding als makelaar


Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangt Curalia Brokers in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van Curalia Brokers bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons. 

(*)wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van  financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de
toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

 


Segmentatie

Curalia ovv is een niche levensverzekeraar die zich uitsluitend richt tot medici en paramedici en hun gezinsleden.

Segmentatie van de tarieven

Om te bepalen welk contract en welk tarief van toepassing is, passen we volgende criteria toe: 

Collectief contract HOSPINOVA

 • Lid zorgverlener met een actief* pensioencontract CuraNova (B1)
 • Lid zorgverlener met een actief*** pensioencontract 3e pijler (zonder contract 2e pijler) (B2)
 • Oud-lid met een pensioencontract dat eindigde voor 31/12/2015
 • Oud-lid met een pensioencontract van het type B1 of B2 dat eindigt na 01/01/2016

*Actief = storting van min. € 200 tijdens de 24 maanden voorafgaand aan de vervaldag 01/07  

Jaarlijkse premie :

 • Kind tot 18 jaar: € 66,84
 • Volwassene tot 65 jaar: € 192,84
 • Vanaf 65 jaar: € 502,80  

 

Collectief contract HOSPI

 • Lid zorgverlener met een niet-actief** pensioencontract CuraNova (A1) of een niet-actief** pensioencontract 3e pijler (A2)
 • Lid zorgverlener met een pensioencontract 2e pijler (niet-Curanova) (A3)
 • Oud-lid met een pensioencontract van het type A1, A2 of A3 dat eindigt na 01/01/2016

**Niet-actief = Geen storting van min. € 200 tijdens de 24 maanden voorafgaand aan de vervaldag 01/07

Jaarlijkse premie:

 • Kind tot 18 jaar: € 78,96
 • Volwassene tot 65 jaar: € 227,88
 • Vanaf 65 jaar: € 594,24  

Individuele hospitalisatieverzekering (via Curalia Brokers)

 • Niet-lid Curalia 
 • Lid*** niet-zorgverlener

***Lid = verzekeringnemer van een levensverzekeringscontract

Jaarlijkse premie: Afhankelijk van leeftijd, woonplaats, gekozen waarborg en de vrijstelling  

 

 Privacy clausule

De persoonsgegevens verkregen via deze website kunnen door Curalia worden verwerkt met het oog op de klantenservice, de aanvaarding van risico's, het beheer van contracten en schadegevallen, alsook de betaling van verzekeringssommen.

U heeft het recht de gegevens die op u betrekking hebben, in te kijken en te wijzigen. Hiertoe kunt u contact opnemen met onze juridische dienst.


Bijkomende inlichtingen kunt u eveneens bij voormelde dienst verkrijgen.

U kunt zich gratis verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële prospectie. Klik hier indien u niet wilt worden ingelicht over onze direct marketingacties.
 


 

Informatie in het kader van de Europese Solvency II richtlijn

De Europese Solvency II richtlijn is bekend vanwege de nieuwe regels met betrekking tot de evaluatie van de solvabiliteit van verzekeringsmaatschappijen.

Het omvat ook een belangrijk luik "Informatie". Dit luik voorziet de realisatie van verslagen die geschreven dienen te worden door verzekeringsmaatschappijen. Een deel van deze verslagen is bestemd voor de toezichthouders maar er is ook een verslag bestemd voor het publiek: de SFCR (Solvency and Financial Condition Report), verslag over de solvabiliteit en de financiële situatie.

Elke verzekeringsmaatschappij die actief is in de Europese Unie moet dit rapport openbaar maken en op haar website beschikbaar maken.

Hier vindt u het SFCR verslag 2016 van CuraliaStatuten


Informatie omtrent de externe mandaten van de
leiders van Curalia
  


(conform het Reglement van de CBFA van 9 juli 2002 met betrekking tot de uitoefening van externe functies door leiders van gereglementeerde ondernemingen) 

 
Ik ben : Apotheker Kinesitherapeut Arts Tandarts Verpleegkundige Andere Home
25/09/2017
Nieuw schadegeval? Meld het via email!

03/01/2017
BEREKEN HOEVEEL U FISCAAL MAG AFTREKKEN

15/09/2016
Het RIZIV sociaal statuut voor verpleegkundigen

01/09/2016
VERZEKERINGEN: VRAAG HIER EEN OFFERTE OP MAAT!

Financiële Informatie | Juridische bemerkingen
Curalia - onze filosofie